Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày yêu nhau cho các cặp đôi

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày yêu nhau cho các cặp đôi.
Ngày đầu gặp mặt rồi yêu đương, ghi vô lịch để nhớ.
Ba ngày sau mở cửa mả, mình mở cửa mình.
Bảy ngày sau, cúng thất đầu, dẫn nhau đi ăn một bữa.
Bốn chín ngày làm thêm cái lễ cho đôi lứa thắm thiết mặn nồng.
Rồi một trăm ngày, mình kỷ niệm bằng cách dắt đi xa, để tạo không gian thụ phấn mới lạ.
Giáp năm thì tặng món quà sang sang chút vì dù gì cũng năm đầu, qua được khá khó khăn.
Mấy năm sau làm nhỏ nhỏ cho có kỷ niệm là được.
Chúc vui, have phân.