KẾT THÚC CHO MỘT BẮT ĐẦU MỚI !!!!!, Hà Nội —–> Phủ Lý ( Hà Nam)—–>Ninh Bình, note: – đang đạp phê phê ở…

KẾT THÚC CHO MỘT BẮT ĐẦU MỚI !!!!!
Hà Nội —–> Phủ Lý ( Hà Nam)—–>Ninh Bình
note: – đang đạp phê phê với đôi găng tay phượt tại wetrek ở đường Hà Nội thì 1 phát, bị xe máy tông cho cái ngay ngày đầu tiên….
– đói bụng muốn xỉu luôn, cái tội sáng không ăn….được 2 thằng cu cho mấy cái bánh mừng hết lớn,,,2 thằng cu tấp quán làm mình chờ mỏi cổ…..
– cùng vs bé Hiền 2 a e cách đoàn 8km….(ngày đó đoàn đạp 30km) , thế là 2 anh em đi chụp hình luôn….hehe