[Khai sáng]

[Khai sáng]
Lời đầu tiên cảm ơn người truyền cảm hứng Lâm Minh Chánh . Thầy là người kích thích não tôi phải thay đối cách nhìn ,cách thoát khỏi vòng an toàn cá nhân để có thể thực hiện việc chia sẻ nhiều hơn truyền lửa truyền nhiệt huyết hơn nữa . Tôi rất vinh dự được tham gia lớp học CEOKN01 mà tôi nói thật trước giờ đây là lớp học tôi đạt mức độ chỉ số tham gia 99% thời gian đến như vậy ( lần đầu tiên trong đời ) . Ở đó không chỉ là 1 lớp học có những người bạn người anh em mà trên hết tôi thấy nó giống một gia đình . Nơi mọi người lắng nghe chia sẻ , cùng nhau vui đùa và thử thách cùng nhau . Những câu chuyện hay những chia sẻ thật lòng , điều đó luôn là mối lương duyên gắng kết tình bạn hữu .
P/s bài viết thứ 2 của ngày khai sáng
Tks all
Chúc các bạn trên facebook buổi tối vui vẻ .