KHI NGƯỜI TA NÓI XẤU SAU LƯNG BẠN

KHI NGƯỜI TA NÓI XẤU SAU LƯNG BẠN
Cứ “bơ” đi mà sống vì vị trí của những kẻ đó mãi mãi chỉ ở phía sau mà thôi!
Bởi Chúng ta qua MIỆNG NGƯỜI KHÁC không phải là con người toàn diện
Mà có rất nhìu PHIÊN BẢN khác nhau nên chỉ cần làm MỘT BẢN CHÍNH tốt là được
Bởi người đời GIỐNG NHAU nhưng góc nhìn KHÁC NHAU
Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói

MIỆNG ĐỜI
Mắt nhìn thấy…Chưa hẳn là sự thật
Tai mình nghe…Cũng bị lật ngã nghiêng.
Bởi miệng đời..Đồn thổi rất thiêng liêng
Thêm mắm muối…Rồi khiêng đi buôn bán.

See Translation