Không có cái khổ nào giống cái khổ nào các bác ạ

Không có cái khổ nào giống cái khổ nào các bác ạ. Ba mẹ em trồng khổ rồi giờ k có ai hái trái cũng khổ nữa ạ :'(
Trái cây nhà em nhiều quá giờ phải làm sao ta???? Ai tình nguyện về nhà em hái trái phụ ạ <3 <3 <3 See Translation