Kiếp này nhiều chuyện

Kiếp này nhiều chuyện, nói năng lung tung ngồi lê đôi mách kiếp sau gặp nạn cứ gọi 115 là nổ điện thoại, gọi bác sĩ không ai chịu tới.
Kiếp này ngó nghiêng chuyện người khác, không phải việc của mình mà cứ nói năng nhăng quậy, kiếp sau cứ ra đường là xe lớn xe bé lao tới không biết tại sao.
Kiếp này cứ tự huyễn hoặc mình bị hãm hại, bị đè đầu cưỡi cổ, kiếp sau làm free-pornstar đến mãn kiếp mà không được dùng bao.
Kiếp này nghe ngóng chuyện trò hỏi tầm bậy tâm bạ nghe hoài nghe mãi linh ta linh tinh kiếp sau tai nghe đằng tai, miệng nói đằng miệng không ai hiểu cái gì, cả bản thân cũng không hiểu cái gì…
Và đây là ly cafe của Think Cafe, tầng 1 Siam Discovery. Dở lắm. Không nên uống.
Còn cái ống hút kia, là để chọc vào họng mài đấy!
Thế đi nhé!
Lo cho thân đi, bullsh!t ít thôi
Thương <3 <3 <3