Lần đầu tiên bài online của mình có 3 clip tự mần

Lần đầu tiên bài online của mình có 3 clip tự mần. Thật là một nỗ lực với người sợ công nghệ như mình (trong 18 năm làm báo đầu tiên không biết down ảnh từ email ra í, toàn nhờ Thạch Hương là chính).
Dù sao thì cũng là lần online đầu tiên ca khúc made in Hồng Thanh Quang, bạn nhé ! Và còn vài điều mà mình muốn kể với những bạn không trực tiếp nghe/xem đêm thơ nhạc của anh ấy, tối qua 7/3/2017.
Nghe lại, thấy thơ hòa lẫn nhịp tom chát của nhóm Xẩm Hà thành cũng quyện phết.