Lần đầu tiên trong đời em CHIM ƯNG 1 bức ảnh “trần trụi” về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của em mà không phải qua 360 phô tô sốp các kiểu mà vẫn tự tin rạng ngời toả sáng chói loá như Hà Nội hôm nay đang nắng kinh hoàng và nóng khủng khiếp

Lần đầu tiên trong đời em CHIM ƯNG 1 bức ảnh “trần trụi” về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của em mà không phải qua 360 phô tô sốp các kiểu mà vẫn tự tin rạng ngời toả sáng chói loá như Hà Nội hôm nay đang nắng kinh hoàng và nóng khủng khiếp.
Lần đầu mặt nhăn, tóc bạc mà em vẫn thấy đẹp lồng lộng. Trời ơi em đẹp quá=)))))))
Cảm ơn thánh nháy Hoà Nguyễn <3