Mấy nay có nhiều biến động

Mấy nay có nhiều biến động, nhưng trong thời gian bế quan nên không lên tiếng, biết chuyện nhiều nhưng không nhiều chuyện, tâm lặng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ muốn cùng nàng ngao du đó đây, thoả bước giang hồ…( nhưng nàng..đang ở đâu ?!! )
Phải sinh nhằm thời cuộc, chắc đã lọt vào mắt xanh của Kim Dung, vì bổn mặt sặc mùi tiểu thuyết võ hiệp của tiền bối, tiếc thay, tiếc thay !