Mình hứa từ nay trở đi không nói bất cứ điều gì chỉ trừ tình yêu và vì tình cha mẹ con cái lứa đôi

Mình hứa từ nay trở đi không nói bất cứ điều gì chỉ trừ tình yêu và vì tình cha mẹ con cái lứa đôi. Xin thề Trời Đất xem con sẽ giữ lời thề. Lặng im tĩnh tại để giúp nhau nên tốt vì như thế mới rất là dễ thương và cùng tiến lên những bước cao hơn. Xin thề với các bạn cũng lời thề này. Và tôi cam đoan không hé nửa lời nào khác chỉ trừ tình yêu tình đương☝️❤️❤️❤️ nếu không làm đúng xin cho được biến khỏi nhân thế về bụi tro cô đơn lạnh lẽo