Mới gọi cho mẹ

Mới gọi cho mẹ
Trang: “Mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi ý kiến mẹ..”
Mẹ: “Mẹ nói xong có nghe không?”
Trang: “Nghe chứ, nghe mới hỏi nè”
Mẹ: “Vậy tao nói mày lấy chồng sao mày không nghe?”
Trang:”…… Chuyện đó khác”
Mẹ: “Vậy chuyện này cũng vậy con à.”
CÚP MÁY!
Sau khi tôi post status này mẹ gọi lại
Trang: “Muốn nghe rồi đúng không?”
Mẹ: “Không! THÁO STATUS XUỐNG”
Trang: “Tại sao?”
Mẹ: “Đừng khoe về mẹ! mẹ tự biết mẹ kool rồi”
………..