Mọi thứ ánh sáng

Mọi thứ ánh sáng, bố cục dần dần đều sẽ không còn rõ ràng và chỉ mang tính ước lệ . Để nhường lại cho những cảm xúc , tự do như hơi thở của chính những nhân vật trong ảnh lên ngôi !
Phan Rang 1 ngày nhiều cảm xúc <3