Mười giờ đêm

Mười giờ đêm, ba đập năm xoa leo lên chuồng.
Ba giờ sáng lượn một vòng kiểm tra & chơi với lũ chim Vạc hay cú mèo. Bốn rưỡi sáng, thức trước bình minh, rình mây ngó lá, xem chim rời tổ. Năm giờ cho cá đù ăn, năm rưỡi sáng đến lượt cá chim.Sáu giờ tôm lớn,sáu rưỡi tôm nhỏ.
Bảy giờ sáng mần ấm trà đầu ngày,kéo vài bi thuốc lào hoặc là rít tẩu. Ưng cafe thì lượn ra quán lá nhà quê. Bảy ngàn một ly, bất kể cà phê bột của quán hay cafe gửi.
Ngày xơi một bữa, chân tay động đậy suốt như gió.Nhờ thế mà khỏe mạnh. Cái thắt lưng dùng hơn 10 năm.Nay cần đột thêm một nấc nhỏ nữa. Vòng bụng nhỏ dần thì vòng đời dần to