Năm nào cũng vậy

Năm nào cũng vậy, mùa hè giống như là cái Life Crisis Period của mình, cứ mỗi năm tới cái mùa này là có nhiều thứ nó cứ tát vô mặt mình cùng một lúc, nhiều thứ phải giải quyết, suy nghĩ và thậm chí là thay đổi, nhiều lúc chỉ muốn biến đi đâu đó trốn đời. Vẫn biết bất kì sự lựa chọn nào hay quyết định nào cũng mang trên mình một bảng giá nhất định, nhưng cái máu Bạch Dương cứ thôi thúc mình thử đi, bất chấp đi, đời người có bao nhiêu cái 10 năm. Mong là mình còn đủ sức để chống chọi với những thứ phải đối mặt sắp tới. Nên tháng 4 à, please treat me right !