NẾU NGHÌN XƯA

NẾU NGHÌN XƯA
Nếu nghìn xưa Phật không ngồi bất động
Thì giờ này con đang ở nơi đâu
Trong rừng thẳm, ngoài bãi bể nương dâu,
Hay đọa đày địa ngục sâu tăm tối?
Nếu nghìn xưa Người không ngồi tĩnh lặng,
Liệu bây giờ thế giới có niềm tin
Trong ước mơ một trái đất thanh bình,
Nơi loài người biết hướng về lẽ phải?
Nếu nghìn xưa Người không ngồi nhập định,
Có khi nào thế giới bớt khổ đau,
Bởi vô minh trong ác độc thẳm sâu,
Tâm con người vẫn còn dày bản ngã?
Nếu nghìn xưa Người không thành Phật Quả,
Liệu bây giờ nhân loại có hướng đi,
Hay lạc vào những nẻo tối cuồng si,
Trôi lăn mãi trong luân hồi đau khổ?
Đời vẫn khổ, nhưng vì Người Thành Đạo,
Sáng một niềm tin soi giữa cuộc đời,
Cho nhân thế dẫu đang còn tăm tối,
Vẫn mơ về giác ngộ ở tương lai.
Con ngồi nơi đây đêm hôm giá lạnh,
Kính thương Người từng lặn lội rừng thiêng,
Trong mênh mông giữa sương sớm u huyền,
Người giác ngộ, Người trở thành bất diệt!
Xin dâng Phật cả trái tim, mạng sống,
Làm hạt bụi nhỏ theo bước Người đi,
Để tu hành, diệt ngã chấp, ngu si,
Và giữ gìn ánh mặt trời còn mãi.
(Chùa Phật Quang)