Ngày mai mình mất mấy trăm triệu đây

Ngày mai mình mất mấy trăm triệu đây.
Cả đời các bạn đã thấy người thuê nhà truy nã người cho thuê nhà để trả tiền như mình chưa?
Tại chị này cho mình thuê nhà mà kỳ 6 tháng vừa rồi mình phần bận phần quên rồi chị ấy cũng quên luôn, đến lúc mình phát hiện ra đt thì chị ấy cũng bảo “ờ thì cũng chẳng biết nộp chưa, kệ bao giờ chẳng được” giờ mình nộp 6 tháng đã qua và tiếp 6 tháng nữa dù chưa đến hạn, hẹn hò mãi, truy nã mãi mới kiếm dc, chết mất thôi .
Thế mới biết mình dễ tính nên gặp cũng toàn người dễ tính như mình.