Ngồi dạy ny vẽ mà tự thấy mình lụt nghề quá :( các bạn đoán xem Sang vẽ tranh nào :))

Ngồi dạy ny vẽ mà tự thấy mình lụt nghề quá 🙁 các bạn đoán xem Sang vẽ tranh nào :))

Vật lộn gần 2 tiếng mới xong cái tranh bé tẹo huhu lâu quá rồi mới sờ vào cọ màu 🙁
May quá mà him thích vẽ ^^ còn kêu có khi e sẽ thành painter :))
Feeling so happy ^^