Ôi những lòng lương thiện

Ôi những lòng lương thiện, bị lừa lên tàu ma. Dâng hồn cho quỷ đói vẫn chấp tin là nhà. Ôi những lòng lương thiện, vì không chân quý nhà, nơi nhân gian nhân thế, bị đầy lên xứ ma. Tôi với bạn bên đường, nhìn những chuyến tàu ma, chở người đi mất hút. Lòng quặn buồn sót xa. Sống không trân lẽ sống, nhà không trân đạo nhà, là những hồn vốn đói, luôn đòi hỏi gấm hoa, luôn đòi hỏi tất thảy, phải dâng mình phẩm quà. Ôi những lòng lương thiện, nhưng hồn đòi gấm hoa. Thôi cũng đành rớm lệ, nhìn những chuyến tàu ma.