[Partime]

[Partime]
Công việc dầy quá nên mình cần tìm thêm 1 bạn Project Assistant để hỗ trợ PA của mình – Mạnh Hùng!
Công việc chủ yếu sẽ là kiểm soát 1 dự án nhỏ, phù hợp với các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý / phụ trách. Chỉ cần nhanh nhẹn, khéo giao tiếp và đứng đắn trong cách ăn nói, không trẻ con ngúng nguẩy, tự tin và có kiến thức về dancing.
Ưu tiên nhà khu vực Long Biên (gần nhà mình và nhà Hùng. tiện meeting).
Cụ thể thì inbox nhé 😉