Rồi cho hỏi

Rồi cho hỏi,
Liệu có chắc là người khác sẽ làm tốt hơn chị ấy không?
Tại sao biết là chị ấy không đủ khả năng làm mà lại làm như này?
Rồi cho hỏi là không cho người khác cơ hội làm thì làm sao mình biết được năng lực của họ tới đâu.
Đúng là không thể nào làm hài lòng hết được mọi người, mà cũng phải người đời có câu : “tôi không biết chìa khoá của thành công là gì nhưng tôi biết chìa khoá của thất bại đó chính là việc phải đi làm hài lòng tất cả mọi người…”
Nói thiệt, ai cũng được. Bởi ai cũng có đủ khả năng làm được việc đào tạo đó. Tại nếu họ không làm được, thì trước giờ vị trí họ ở đó là ảo hay sao.
Tin chính mình, và tin vào người khác nữa nhé.