Sự hỗ trợ của nhà nước đối với người dân bị thiên tai là rất tốt

Sự hỗ trợ của nhà nước đối với người dân bị thiên tai là rất tốt. Nhưng các tổ chức cá nhân thấy bắt đầu bát nháo. Đối với tôi thì tôi luôn quan niệm tự mình khắc phục là chính vì đó là nhà mình cuộc sống của mình và mình gắn liền với nơi đó. Đừng bắt cả xã hội gồng mình với những thiên tai không ai mong muốn, sự hỗ trợ nó cũng chí là một phần nào quan trọng cá nhân bạn phải vươn lên đừng ý lại.
Bão qua rồi bắt đầu tới cơn bão từ thiện, cán bộ cũng là người dân bản thân gia đình họ cũng phải chịu thiệt hại. Đừng lôi họ ra khi không thõa mãn được cái tôi của các bạn. Mỗi ngày hàng chục đoàn tới thĩ có mà ba đầu sáu tay cũng không sắp xếp nỗi. Không sắp xếp cho các bạn thì lên mạng bảo cán bộ thờ ơ còn nếu chiều lòng các bạn thì huy động ra đâu người?
Đã có những tranh cãi khi thống kê thiệt hại, rồi đây ai nhiều tài trợ ai ít hơn và chắc chắn cơn bão từ thiện sẽ dư âm còn dài hơn cơn bão thiên tai. Người dân vùng bão mệt lắm rồi đừng đế họ đánh mất cái tình vốn có qua cơn bão từ thiện