THẢO NÀO

THẢO NÀO !
– Ăn mừng
– Ăn khao
– Ăn hỏi
– Ăn cưới
– Ăn xin
– Ăn vạ
– Ăn thua
– Ăn cướp
– Ăn đủ
– Ăn mày
– Ăn theo
– Ăn hiếp
– Ăn bẩn
– Ăn năn
……………
Tôi mới nhặt ra một ít trong kho tàng ngôn ngữ làng xã VN. Thảo nào một nhà nghiên cứu người Pháp đã viết từ những năm 30 của thế kỷ XX rằng ” Người nông dân châu thổ sông Hồng hình như coi trọng sự ăn quá đáng ! ” . Đã đành ngày xưa đói kém, còn bây giờ đời sống khá hơn lại có câu nói để đời : ĂN KHÔNG TỪ MỘT THỨ GÌ !
*** Các anh chi sưu tầm được thêm câu nào dính đến từ ĂN thì bổ sung cho thêm phần rôm rả nhé !