The result of Monday morning

The result of Monday morning.
Chuẩn bị mẫu mới đổ bộ về làng, nhiều khách hỏi sao không design mẫu sexy 1 tý vì khách bị thích sexy. Là vì bữa giờ mình theo gu của mình, còn lần sau mình sẽ design thêm gu của các bạn nữa nhaaaa.
Từ bữa giờ bận không có time quảng cáo page, cũng không up fb luôn ý, vậy mà cũng có nhiều khách inbox bảo gửi hình cho xem để mua hoặc ghé shop lựa. Bị yêu nhiều lắm ạ .