Thoai

Thoai, không bứt xứt nữa. Xoá bơn bớt đi không lại bảo Thanh đanh đá! Thanh hiền như cô Tấm! Từ từ Tấm sẽ tính! Không được làm mất không khí tưng tửng trên fb Thanh bằng sự tức giận
Được bạn thân cho đi mua bánh trung thu với máy hút sữa mới rồi! Nên ta sẽ bình tĩnh để yêu thương cả thế giới!
Đây là bạn thân của mình nè mấy bạn! Có vẻ buồn ngủ vì ngủ quá nhiều!