Thời gian địa điểm cụ thể thi kí xướng âm TC I/IV

Thời gian địa điểm cụ thể thi kí xướng âm TC I/IV
– 8h sáng T2 (22/5) thi Ghi âm, B21
– 2h chiều T5 (25/5) thi Xướng âm, B13.
—-
Lời chúc riêng từ sinh viên tự nhận là cao ráo đẹp trai nhất Nhạc Viện: Các bạn học bài chăm chỉ và Lộc chúc mấy bạn có kết quả tốt hk2 này nhé !