Thứ nhất quận công

Thứ nhất quận công
Lúc này đây, sáng 29/5/2017 giữa vịnh Hạ Long trên tàu chiến bia còn sướng như tiên.
Cách đây gần ba nhăm năm, tôi và anh bạn Lũy, sinh viên cùng lớp du hy ra Hạ Long. Đang đói khát, thấy đồ biển gì cũng thèm. Chúng tôi nghiến răng bán phiếu 5 kg tem gao và mua con cá mực tươi sống, nó to lắm, nhấc mai lên mà các giác tu của nó bám chặt, nhấc cả cái chậu men hoa hồng Trung Quốc lên. Nhà hàng đó ở Cọc Hai, hay ba gì đó, nay xan phẳng thành đường rồi. Quãng 19h tôi và Lũy tới hàng ăn đó và bê nồi mực xào trèo đồi và ngồi bên biển xơi nhậu hết nồi mực xào. Lúc ấy chúng tôi nhìn biển, nhìn nồi mực xào và đời còn sướng hơn tiên.