Thương em vất vả

Thương em vất vả , nên bạn ý bảo để anh làm hộ cho
Vệ sĩ 24/24 kiêm luôn quản lý sếp ✌ , hở ra là trốn đi chơi nên từ giờ khách khỏi lo em bỏ việc đi chơi rồi nhé
Đúng là yêu người yêu mình , thì mình chỉ việc ngoan còn việc còn lại chẳng cần lgi hết
See Translation