( Tiền Đồn )

( Tiền Đồn )
Tiền đồn gác giặc từng đêm
Mưa chiều hiu hắt cho mềm nhớ thương.
Sương lưng đồi quyện vấn vương,
Sáng nhìn mây chở niềm thương cuối trời.
Hai mùa mưa nắng dần trôi,
Cho dài nhung nhớ về người em thơ,
Đêm nghe giọng hát hững hờ,
Thương người lính trận mịt mờ phương xa!
Ôm thép súng nhớ mẹ già,
Từng đêm cầu nguyện con xa yên lành,
Nơi đây gió núi mưa rừng,
Từng đêm vọng tiếng côn trùng hòa ca,
Ta giờ xa thật là xa,
Pháo đêm ru giấc mộng ta vật vờ,
Nhiều đêm gíó lạnh sương mờ,
Trong hầm giọng hát ai ru ngậm ngùi!
Nhớ về phố thị xa vời,
Thiếp trong giấc ngủ chơi vơi nỗi buồn !
( Ngọc Trân ) Kreck 1971 .