TIN HOT :

TIN HOT :
Không chỉ đào tạo mẫu nhí. Cô Xuân Lan sẵn sàng tạo cơ hội cho các bạn trẻ có mong muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp mà không quá căng thẳng về học phí. Trước tiên ở Hà Nội. Sau đó sẽ là TPHCM.
Bao gồm khoá NGƯỜI MẪU CHUYÊN NGHIỆP và NGƯỜI MẪU QUẢNG CÁO
Liên lạc đăng ký 0888 12 0888