Tớ vừa chộp cảnh làm xiếc trên đường ngay ở chân cầu Vĩnh Tuy

Tớ vừa chộp cảnh làm xiếc trên đường ngay ở chân cầu Vĩnh Tuy. Chị ấy ngồi 1/3 mông trong khi anh chồng chở thêm chục bao xi măng nữa.
Bái phục cụ chồng!
Không hiểu nếu chẳng may xe ô tô va quệt phải hay cụ chồng va vào xe ai thì tư thế cụ vợ ngã sẽ rơi mông trước hay úp mặt xuống đất trước nhể???
Mà cũng không thấy bác áo vàng nào nhắc nhở mới kinh chứ.