Tôi đéo thể hiểu nổi tại sao có những kẻ mu muội lại đi lật lại lịch sử bằng cách suy diễn về một cô gái 16 tuổi bị kết án tử hình tại tòa án và chết dưới nòng súng của ngoại bang xâm lược một cách công khai

Tôi đéo thể hiểu nổi tại sao có những kẻ mu muội lại đi lật lại lịch sử bằng cách suy diễn về một cô gái 16 tuổi bị kết án tử hình tại tòa án và chết dưới nòng súng của ngoại bang xâm lược một cách công khai. Nói theo cách nào thì đó cũng là một sự kiện nhục nhã của dân tộc, một điều đáng hổ thẹn của nước Pháp. Vậy mà mấy ông bà râu tóc bạc phơ hớn hở thảo luận như mấy bà hàng sáo bới móc chuyện xấu của thằng này con nọ chỗ gầm gầu bến xe. Nói theo cách này thì tôi cho rằng Trần Quốc Toản cũng có vấn đề về thần kinh.
See Translation