Trạng Nguyên Tiếng Việt không chỉ Tiếng Việt mà có cả thi Toán

Trạng Nguyên Tiếng Việt không chỉ Tiếng Việt mà có cả thi Toán, Tiếng Anh.
Ai đứng sau sự “rút ra của Bộ” đối với IOE và ViOlympic? Đủ kiểu nhái!
Con đường đi của sản phẩm này như thế nào? Các Sở GD-ĐT có đang tâm tiếp tay cho vụ này không?
Bán sách 90.000₫/1 bộ/lớp
Nộp phí học 200.000₫
Các báo nên vào cuộc!
Xem clip:
https://www.youtube.com/watch?v=lgvRmUZZ93s