Trời ơi mới đây mà 2 năm rồi

Trời ơi mới đây mà 2 năm rồi,nhớ lúc này là chuẩn bị vô trong tôi sẽ nói với ẻm là( Anh Yêu Em) trước hàng ngàn người,cảm xúc lúc đó rất vui và hạnh phúc.Ko biết khi nào mới được đi lãnh giải gì đó nữa rồi nói lại câu này với ẻm trước sóng truyền hình trực tiếp và hàng ngàn người coi cảm xúc bây giờ nó sao hé! Cảm thấy thật là mắc cở chứ kekeke