Vậy là một ngày bận rộn với 3 sự kiện đã kết thúc

Vậy là một ngày bận rộn với 3 sự kiện đã kết thúc, mệt nhưng vui vô cùng vì sự kiện nào cũng thành công tốt đẹp.
Rất nhiều bạn nt, gọi điện cho mình vì đã bỏ lỡ không đi xem Jack of the red hearts film
Cũng như ct ca nhạc đường phố nâng cao nhận thức về tự kỷ.
Các bạn đừng lo, mình sẽ tiếp tục tổ chức một buổi chiếu nữa.
Ca nhạc đường phố, theo kế hoạch còn tận 3 buổi nữa cơ. Mời các bạn tiếp tục tham gia vào những hoạt động ý nghĩa này nhé.
Chỉ cần các bạn có mặt, mọi thứ khác để chúng tôi lo .
( Hai bà mẹ VIP nhắng nhất hồ Hoàn Kiếm hôm nay )