XÂY DỰNG SỰ KHÁC BIỆT BẰNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

XÂY DỰNG SỰ KHÁC BIỆT BẰNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG.
Bài viết rất hay của 1 chuyên gia về “Trải nghiệm khách hàng” tại Việt Nam, 1 phụ huynh của UVES. Xây dựng sự khác biệt bằng trải nghiệm khách hàng cũng chính là những giá trị UVES hướng tới:
“Hàng ngày, sáng sớm tới đêm muộn, chúng ta “bơi” trong biển thông tin từ “tuyệt đỉnh bán hàng” này đến “bí quyết của phù thủy marketing” kia, … Thật khó cho chúng ta xác lập một hướng đi riêng trong chiến lược của mình. Nếu hầu hết các…
Continue Reading