Xưa nay các quan đều được báo chí tung hô đều tạch sớm

Xưa nay các quan đều được báo chí tung hô đều tạch sớm
Từ Nguyễn tấn x, Đinh # hay Anh Xuân đều vậy. Lý giải về hiện tượng này một bí thư dlv đã chí ra rằng ” những người hay sai phạm trong tổ chức lại thích nổ đế lòe thiêb hạ ” nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận hay lấp liếm sai phạm của mình.
Khi cơn lên đồng chống tàu tập thể, có đồng chí tuyên bố ” không đổi bè gỗ lim lấy hữu nghị viễn vông nào đó” mà ít ai biết rằng dưới sự trì vì của anh ấy. Mọi dự án lớn bé đều rơi vào nhà thầu khựa. Mười năm trì vị nền kinh tế như quả bong bỏng ảo hay con hổ giấy.
Về Đinh # dưới thời trì vị tập đoàn dầu khí, hàng loạt sai phạm. Những vụ án nghìn tỷ đều có mặt anh ấy. Vậy mà chí cần mấy câu tung hô hay hình ảnh vớt bèo, anh ta trở thành hiện tượng xã hội.
Đà nẵng thành phố đáng sống? Thực chất Đà Nẵng đã bán hết đất và giàu lên từ đất, chứ chả có gì vượt bực cả. Anh nổ cũng như đinh la thích chém gió lên đồng. Và tất nhiên trung ương họ không phải đám bần nông ngu dốt.
Hà tĩnh cũng có vị quan trẻ nhít nước hay được báo chí tung hô he he